foszforeszkálás

Régi és rendszeresen visszatérő kérdés, hogy mi a pontos elnevezése a sötétben világító  óramutatónak, fluoreszkál, vagy inkább foszforeszkál? Utánajártunk, felkerestük a Műszaki Egyetemet és megkérdeztük a legilletékesebbeket a témában, hogy te is pontosan tudd, melyik a helyes elnevezés, és miért.

Az internet, mint a féligazságok tárháza most sem segít

Van egy régi kérdés, ami időről-időre felbukkan órás fórumokon és az órakedvelők, gyűjtők közötti beszélgetésekben. Vallásos áhítat övezi, és szinte mindenkinek van egy határozott véleménye a kérdésről – akár helyes, akár helytelen, de van.

foszforeszkálás

Casio G-Shock Gravitymaster 2019 GWR-B1000

 Ez a kérdés pedig az óramutatók sötétben világító festésének elnevezése, pontosabban a jelenség neve.

Fluoreszkálás vagy foszforeszkálás?

Bizonyos szempontból mindkettő helyes lehet, de miután az órák világában sok kifejezés angol nyelvterületről szivárog át hozzánk, így előfordulnak ferdítések, helytelen fordítások és egyszerű információhiány is (gondoljunk csak a klasszikus „politikusi” nyilatkozatra a Szilikon-völgyről).

foszforeszkálás

Seiko LumiBrite™ festék az indexeken

foszforeszkálás

Seiko LumiBrite™ – SKX007 

werkmania.hu

Mivel mi sem szerettünk volna az internetes féligazságok tárházából ötleteket meríteni, megkerestük a téma legilletékesebb hazai szakértőit. Elmentünk a Budapesti Műszaki Egyetemre, és a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének docensétől, Dr. Kállay-Menyhárd Alfrédtól, illetve Kubinyi Miklós, D.Sc. professor emeritustól kaptunk gyors és pontos szakmai segítséget, melyet ezúton is köszönünk.

Egyszer és mindenkorra: az óramutató foszforeszkál

A jelenség a foszforeszkálás, melynek egyszerű magyarázata az, hogy a fluoreszkáláskor az anyag csak addig bocsájt ki fényt, amíg megvilágítjuk, míg a foszforeszkálás lényege, hogy a megvilágítás után is hosszabban képes leadni a „tárolt” energiát fény formájában.

foszforeszkálás

Seiko LumiBrite™ –  Seiko Prospex SNE107 

A hivatalos és szakmai magyarázat a következő:

A fotolumineszcens (PL) anyagok elnyelik a fényt, és az így felvett energia egy részét fényemisszióval leadják – a többi hőenergiává alakul.

Működésük fő jellemzői:

Kvantumhatásfok: az kisugárzott fotonok száma / elnyelt fotonok száma azonos idő alatt, 0 és 1 közötti érték.

Abszorpció és emisszió hullámhossza: gázokban, ahol a molekulák távol vannak egymástól, a két hullámhossz megegyezhet. Ha PL anyagból oldatot készítünk, vagy szilárd anyagba építjük be, akkor a  kibocsátott foton energiája kisebb (hullámhossza rövidebb), mint az elnyeltté, a különbség az oldószer, ill. a kristályrács hőenergiájává alakul.

Az emisszió időbeli lefolyása: Úgy vizsgálható, hogy rövid fényimpulzussal besugározzák a PL anyagot, és mérik az emisszió intenzitását.  Az ábrán a rövid jel a gerjesztő fényimpulzus időbeli lefutását követi, a hosszabb jel szerves PL festékanyag (akridinsárga) vizes oldatban adott emissziójának lecsengése.

Fluoreszcencia: az emisszió a gerjesztőimpulzust követően pikoszekundumok, vagy nanoszekundumok alatt lecseng. Ezt szabad szemmel úgy észleljük, hogy a megvilágított minta csak addig emittál, amíg besugározzuk.

Foszforeszcencia: a gerjesztést követően a minta sokáig emittál. Mikro- vagy miliszekundumokig, speciális anyagok akár több óráig. Ennek alapján az órákban használt világító festékek foszforeszkálnak. Ahogy olvastam, az órákban alkalmazott „foszforok” szervetlen anyagok, például stroncium aluminát (SrAl2O4), amelyben a stroncium ionok kis részét európium ionok helyettesítik.

Ábra: Akridinsárga festék fluoreszcencia lecsengése vizes oldatban

Dr Kállay-Menyhárd Alfréd a pontosság kedvéért még hozzátette, hogy a felhasznált anyagok vizsgálata nélkül, általánosan értendő a magyarázat.

A foszforeszkáló óramutatók legszebb példái közül néhány

A foszforeszkálás kettős jelentőséggel bír az órák, és különösen a búvárórák világában. Egy merülés során a látási viszonyok gyorsan változhatnak, és mivel ezt a játékot időre játsszák, nagyon pontosan kell tudni, mennyi van még vissza belőle. (Ennek mérésére és jelzésére szolgál a lünetta, amiről itt olvashatsz bővebben). Minél tovább foszforeszkál a mutató és az indexek, annál jobban, könnyebben lesz leolvasható a hátralévő idő – ennek a jelentőségét nem kell tovább részletezni.

A másik pedig az óra tulajdonosok egója, aminek igenis jót tesz, ha az órájukkal a napfényről egy félhomályos szobába lépve ragyogó foszforeszkálás (lume) fogadja őket, és persze a képeken is igen jól mutat 🙂 Komolyra fordítva, a foszforeszkálás milyensége meghatározza egy búváróra általános minőségéről kialakuló képet, jelzi a gyártó technikai fejlettségét, vagyis számít.

foszforeszkálás

Seiko LumiBrite™ – az egyik legfényesebb csillag – Seiko Monster SKX779

foszforeszkálás

Casio G-Shock Gravitymaster 2018 GR-B100